Beste klant,
Bedankt voor de interesse in onze SHOP & webshop. Hier vind je onze algemene voorwaarden, en informatie over hoe je een bestelling kan plaatsen & betalen e,a,
Bij het voltooien van je aankopen, verklaart de klant zich akkoord met de hieronder beschreven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP VAN SLOW

MAATSCAPPELIJKE ZETEL
SLOW

zaakvoerder Conny Selleslagh
BROUWERIJSTRAAT 2/1
1840 LONDERZEEL
info@slowshopsteenhuffel.be
BTW nummer: BE0745194976

Ondernemingsnummer: 0745.194.976

Status van de onderneming: Actief

Nummer van de vestigingseenheid: 2.059.528.942
Status van de vestigingseenheid: Actief
Begindatum: 13 november 1992
Naam van de vestigingseenheid: SLOW

Adres van de vestigingseenheid: Brouwerijstraat 2 bus 1
1840 Londerzeel
Sinds 13 november 1992

Algemene bepalingen

De e-commerce website van SLOW is een eenmanszaak .
SLOW biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Slow moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SLOW aanvaard zijn.

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SLOW niet. SLOW is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SLOW is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via MAIL.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SLOW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

BESTELLEN EN BETALEN
1: Account aanmaken
2: ga in de shop van je keuze,
3: maak je keuze
4: plaats in je winkelwagen
5: verder winkelen of afronden
6: lees en accepteer deze algemene voorwaarden, bij akkoord ga je verder.
7: Onmiddellijk Betalen: volg de duidelijk aangegeven handelingen.
8: PAS ALS WE HET VOLLEDIG SALDO EN DE BETALING VOLLEDIG ONTVANGEN HEBBEN VERSTUREN WE JE PAKKET
9: Na betaling ontvang je deze mail van ons; De betaling voor uw bestelling met ordernummer… is in goede orde door ons ontvangen.
10: Het kan uitzonderlijk zijn, dat je terwijl je bestelling aan het afronden bent voor je betaald hebt, een andere klant je voor is. Dan zie je dit op je scherm verschijnen: Een artikel uit uw winkelwagen is zojuist uitverkocht en is daarom uit uw winkelwagen verwijderd. Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op. Excuses voor het ongemak.
11: Ook dit kan gebeuren en zie je dit op je scherm : De voorraad van een artikel uit uw winkelwagen is zojuist gewijzigd. Daarom is het aantal van dit artikel in uw winkelwagen aangepast. Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op. Excuses voor het ongemak.
12: probeer eventueel nadat je vorige meldingen 10 & 11 hierboven vermeld gekregen hebt, nogmaals je bestelling in te geven.
15: De Klant heeft de keuze tussen VERSCHILLENDE betaalwijzen
• via bankkaarten en vooraf betalen
SLOW is gerechtigd een bestelling te weigeren of te annuleren indien de betaling ons niet binnen de 4 dagen inclusief het weekend, bereikt heeft. Het product wordt dan weer vrijgegeven voor verkoop.
AFHALING EN VERZENDEN
1: Na betaling ontvang je deze mail van ons; De betaling voor uw bestelling met ordernummer… is in goede orde door ons ontvangen.
2: U ontvangt deze mail, nadat je pakje KLAAR STAAT OF VERZONDEN IS.
3: Wanneer een product om de een of andere reden niet geleverd kan worden, zal de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De koper kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding hiervoor
4: wij proberen binnen de 48 uur je pakje te verzenden, uitgezonderd zon-feestdagen, onverwachte ziekte en tijdens ons verlof. Ons verlof wordt ruim op voorhand aangekondigd
OVERMACHT
1: In geval van overmacht is SLOW niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2:Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, COVID 19- brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
Eigendomsvoorbehoud
1: De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SLOW
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SLOW te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
RETOURNEREEN
Niet helemaal tevreden met je bestelling? Geen probleem! je vind ons retourformulier terug op onze website , onder algemene voorwaarden.
Bij afhaling kan je nog ruilen. Nog niet tevreden? Dan geven we het bedrag niet terug cash, maar wel in een aankoopbon en kan je deze later komen inruilen voor goederen.
Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij slow
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, SLOW Brouwerijstraat 2/1 1840 Londerzeel, info@slowshopsteenhuffel.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
De Klant kan voor herroeping een duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen naar info@slowshopsteenhuffel.be . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Behalve alle voedingsmiddelen , zoals chocolade, snoepjes, koffie e.a., persoonlijke hygiene artikelen zoals zeep. EN ook geen planten of cactussen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal slow alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen,exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat slow op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan slow wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door slow geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
slow betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant slow zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na aankoop en vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Klantendienst en klachten
Heeft u klachten of opmerking dan kan u deze melden via het e-mailadres info@slowshopsteenhuffel.be
Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, slow respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het eventueel versturen van nieuwsbrieven. In geen geval worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan slow gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, slow
slow houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Intellectuele eigendom
Onze kledingstukken, stoffen, onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel., tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door slow om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van slow. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
laatst gewijzigd 27 mei 2024

copyright SLOW, all rights reserved(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 SLOW | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.